Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Ο ΗΝΙΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

ΑΘΗΝΑ-abbot-handerson-thayer-minerva-in-a-chariot-1894
Η ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΡΜΑ  ΑΒΒΟΤ HANDERSON 1894 Renwick Gallery Washington


Ο μύθος του Ηνίοχου, των δύο πτερωτών ίππων και του άρματος στον «ΦΑΙΔΡΟ», είναι η αναπαράσταση της ψυχής και η προσέγγιση είναι ψυχολογική, όχι μόνο γιατί αναφέρεται στην ψυχή αλλά και γιατί εξηγεί και αναλύει τους νόμους που διέπουν την λειτουργία της.
«… έτσι ομοιάζει η ψυχή με δύναμη σύμφυτον, αποτελούμενη από ζεύγος πτερωτών ίππων και από τον ηνίοχον. Αλλά οι μεν ίπποι και οι ηνίοχοι των θεών είναι αγαθοί και καλής καταγωγής, των δε άλλων εμφύχων είναι μεικτοί…..»