Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ανατολική Ρωμυλία: Το δρώμενο της Καμήλας

Ανατολική Ρωμυλία: Τα έθιμα- χαντέτια του Δωδεκαημέρου

 

Τα έθιμα- χαντέτια του Δωδεκαημέρου

Τo Δωδεκαήμερο στον Πόντο - Τα Καλαντόφωτα


Ο Χειμώνας που σε διάφορα µέρη τοu Πόντου λέγεται ο Χειµός ή Χειµωγκός περιλαμβάνει τους μήνες Δεκέµβριο = Χριστιαννάρτς, Ιανουάριο = Καλαντάρτς, Φεβρουάριο = Κούντουρο. 
Στον Πόντο ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς, σταματούσαν οι εξωτερικές δουλειές, γύριζαν οι ξενιτεμένοι. Τα βράδια συνήθως τα περνούσαν σε σπίτια, κάνοντας τα νυχτέρια ή βεγγέρες, που στον Πόντο λεγόντουσαν Παρακάθια.