Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!

Ὑπάρχει μία ἐκδοχὴ στοὺς ἑλληνικοὺς μύθους, ποὺ μιλᾶ γιὰ τὴν γέννησι τῆς Ἀθηνᾶς.
Ἡ Ἀθηνᾶ λοιπόν, βάσει τῆς μυθολογίας μας, ξεπετάχθηκε ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ Διός, διότι ὁ Δίας κατάπιε τὴν μητέρα της, τὴν Μήτιδα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν γεννήσῃ δυνατότερον τοῦ Διός διάδοχο.
Βλέπετε, τότε τὶς πίστευαν τὶς προφητεῖες… Ὄχι ὅπως σήμερα…  Ποὺ τὶς γελοιοποιοῦν….
Ἡ πρώτη σύζυγος τοῦ Διός λοιπὸν ἦταν ἡ Μήτις,  ἡ προσωποποίησις τῆς Σοφίας, ποὺ κληροδότησε τὴν θεϊκή της φύσιν, καθῶς ἐπίσης καὶ τὶς δυμάμεις της, στὴν θυγατέρα της, τὴν Ἀθηνᾶ! 
Ἡ Ἀθηνᾶ λοιπόν, θεὰ τῆς Σοφίας, εἶχε σὰν σύμβολό της τὴν κουκουβάγια.
Ὁ πατέρας της, ὁ Δίας, εἶχε σὰν σύμβολό του τὸν ἀετό!

 Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω κάτι ἀπὸ τὴν μακρινὴ Ἰαπωνία, ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Ἀινοῦ, ποὺ εἶναι μία ἄλλη ἐκδοχὴ αὐτοῦ τοῦ μύθου.

Ἴσως ὁ Δίας νὰ εἶναι πράγματι ὁ πατήρ, ὁ δυνατότερος τῶν θεῶν, αὐτὸς ποὺ ὁρίζει τὶς τύχες τῆς ἀνθρωπότητος, κατὰ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία πάντα, ἀλλὰ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν μπορεῖ νὰ νικήσῃ τὴν Ἀθηνᾶ. Ἤ ὀρθότερα, σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν μπορεῖ νὰ τὰ βάλῃ ἡ Δύναμις μὲ τὴν Σοφία!
Ἡ παραπάνω φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίον τῶν Δωρικοῦ Χατζηγιαννάκη, ἐκδόσεις Εὔανδρος, Ἀθῆναι, 2004 καὶ θὰ τὴν δεῖτε στὶς τελευταῖες σελίδες τοῦ βιβλίου.
Μία ἀνάλογος φωτογραφία, στὸ ἐσώφυλλον τοῦ βιβλίου, εἶναι αὐτή:

Μὲ λιγότερο χρῶμα, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο θέμα. 
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ Ἀϊνοῦ ἔχουν μεγάλην σχέσιν μὲ τοὺς Ἕλληνες, καλὸ θὰ ἦταν νὰ προσέξουμε πολὺ τὶς λεπτομέρειες τῶν συμβολισμῶν, ποὺ ἔχουν διατηρηθεῖ ἐκεῖ, διότι ἔχουν γλυτώσει ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους διαστρεβλώσεις κι ἄλλοιώσεις ποὺ ἔχει ὑποστεῖ συνολικῶς ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. (Ξέρουμε… Κατακτητές, κόντρα κατακτητές, ἐπὶ πλέον κατακτητές… Τῆς ἀλλοιώσεως ἕνα πρᾶγμα….)
(Βλέπετε, κατ’ ἐμὲ ἡ μυθολογία μας εἶναι ἡ ἱστορία μας. Ὄχι φυσικὰ μόνον ἡ δική μας ἱστορία, ἀλλὰ ὅλου τοῦ πλανήτου. Ὅμως αὐτὸ εἶναι ἄλλης ἀναρτήσεως θέμα…)
Γιὰ τὴν ὥρα, αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπῃ νὰ συνειδητοποιήσουμε, εἶναι πὼς ὅπως κι ἐὰν ἔχουν τὰ πράγματα σήμερα, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ἔχουν πείσει πὼς ἡ ἰσχὺς τῆς δυνάμεως εἶναι ἀνίκητος, τόσο θὰ πρέπῃ ἐμεῖς νὰ ἀνατρέπουμε μέσα μας αὐτὰ ποὺ ἡ λογική μας μᾶς ἐπιβάλλει νὰ πιστέψουμε!
Διότι πράγματι ἡ ἰσχὺς τῆς δυνάμεως, καὶ δὴ τῆς ἄνευ συναισθήματος δυνάμεως, εἶναι ἀνίκητος ἀπὸ κάθε ἄλλην δύναμιν, ἀλλὰ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν εἶναι ἀνίκητος ἀπὸ τὴν Σοφία!
Κι ἐπεὶ δὴ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν οἱ ἰσχυροὶ τῆς Γῆς εἶχαν σὰν σύμβολό τους τὸν ἀετό, θὰ πρέπῃ νὰ ἀναζητήσουμε τοὺς ἄλλους συμβολισμούς, αὐτοὺς τῆς κουκουβάγιας… Αὐτοὺς ποὺ μποροῦν κι ἀφυπνίζουν τὴν Σοφία…
Διότι ἡ πρώτη καὶ ἡ σημαντικοτέρα ἀλλοίωσις ποὺ ἔχουν προκαλέσει οἱ κατὰ περιόδους ἰσχυροὶ τῆς Γῆς, εἶναι νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ παράλογον τῆς ἀντιδράσεως καὶ τῆς ἀντιστάσεως στὰ θέλω τους…. Δῆλα δὴ ἔχουν ἀλλοιώσει τὸ σύστημα ἀντιλήψεώς μας…. 
Κάτι φυσικὰ ποὺ δὲν ἰσχύει…
Οἱ Ἀινοῦ μᾶς διέσωσαν τὴν πληροφορία.
Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τὴν κάνουμε πράξι….

Φιλονόη.
Υ.Γ.1. Παρατηρῶ γύρω μου τὰ πάντα… Μὲ καλὴ διάθεσι ἀλλὰ μὲ σκεπτικισμό. Ἐάν ἡ παραπάνω εἰκόνα ἀπαντᾶ στό ποιός εἶναι ὁ πραγματικός κυρίαρχος, γιατί ἐμεῖς πασχίζουμε νά ἐπιβληθοῦμε σέ ὅποιαν δύναμι μᾶς καταδυναστεύει μέ μίαν ἄλλην δύναμι, ἰδίας λογικῆς; Καί γιατί ἐφ΄ ὅσον ἀποδεδειγμένα ἔχουμε ἀποτύχει ἐξακολουθοῦμε; Γιατί δέν ἀλλάζουμε τόν τρόπο; Γιατί δέν γινόμαστε κάτι ἀπό Ὀδυσσεῖς; Τό ξεχάσαμε; Ἤ μήπως μόνον Σπαρτιᾶτες-πολεμιστές κουβαλᾶμε μέσα μας; (Κι αὐτὸ βέβαια ἐρευνᾶται…)
Υ.Γ.2. Κάτω ἀπὸ τὸν ἀετὸ εἶναι ἀρκοῦδες… Πολλὲς ἀρκοῦδες… Οἱ ὁποῖες ἐπίσης εἶναι σύμβολα δυνάμεως. Ἐπάνω ἀπὸ αὐτὲς ἐπιβάλλεται ὁ ἀετός! Κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς δυνάμεις μία Σοφία. Περίεργον; Γιὰ νὰ δοῦμε… 
Υ.Γ.3. Τελικῶς ἔχω τὴν ἐντύπωσιν πὼς ὁ Αἰσχύλος ἤξερε περισσότερα ἀπὸ ὅσα τόλμησε νὰ γράψῃ…

http://filonoi.gr/f-sofia-nika-dynami/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου