Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

46. Επιστροφή στην πατρίδα


Το πλοίο της επιστροφής στην πατρίδα
Τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου 1953 υπεγράφη στο Μουνσάν της Β.Κορέας η ανακωχή και καθωρίστηκε η ώρα καταπαύσεως του πυρός. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο σύνδεσμός μας στο γενικό στρατηγείο του Ο.Η.Ε. Άπω Ανατολής (Τόκυο) ταξίαρχος Βλάσσης που από τον Ιούνιο είχε αντικαταστήσει τον ανεκδιήγητο υποστράτηγο Κωστόπουλο. Λίγο πριν από την εκπνοή της ώρας καταπαύσεως του πυρός οι κινέζοι σφυροκόπησαν με πυροβολικό και όλμους την αμυντική τοποθεσία του τάγματός μας από την οποία αποσύρονταν τα τμήματά μας, με συνέπεια να σκοτωθεί ένας οπλίτης μας και να τραυματισθούν τρεις αξιωματικοί και πέντε οπλίτες, εκδικούμενοι έτσι τους Έλληνες που κυριολεκτικά ματαίωσαν τις τελευταίες επιδιώξεις τους στο ύψωμα Χάρυ και στην τοποθεσία Πικεόμ-Νογκ. 

Το τάγμα μετακινήθηκε αρκετά στα μετώπισθεν, σε καταυλισμό όπου και συγκροτήθηκε το τμήμα επαναπατρισμού στο οποίο συμπεριλήφθηκα και εγώ παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής με αμερικανικό οπλιταγωγό. Ήταν 3 Αυγούστου 1953. Και να τι έγραψε στην εξαμηνιαία έκθεσή του ο διοικητής του τάγματος ΕΚ.Σ.Ε. αντισυνταγματάρχης Πεζικού Κ. Γεώρ. για την ταπεινότητά μου, όπως πρόσφατα (Νοέμβριος 2002) διεπίστωσα επισήμως:
«Ε.Σ. Εκ.Σ.Ε.
Α΄Εξαμηνία
Υπηρετεί εις το τάγμα από 8-1-53 εκτελών τα καθήκοντα του Γραμματέως του Εκτ.Στρατ.Εκ.Σ.Ε. και τα τοιαύτα του Αξ/κού προανακρίσεων του Τάγματος. Την υπηρεσίαν του ταύτην εξετέλεσεν μετά παραδειγματικής ευσυνειδησίας, προθυμίας και ζήλου. Αφοσιωμένος πλήρως εις το καθήκον του και την αποστολήν του απέδωσε πλήρως και αντεπεξήλθεν απολύτως εις τας πολλαπλάς ανάγκας της υπηρεσίας του και της Κορεατικής Εκστρατείας. Τίμιος, ευσυνείδητος και πειθαρχικός. Είναι σταθερός εις τας αποφάσεις του και ανεπηρέαστος εις το έργον του. Έχει αρτίαν επιστημονικήν και εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν και αρίστην αντίληψιν και κρίσιν. Διεπόμενος υπό εξαιρετικού πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και κατανοήσεως παρέμεινεν οικειοθελώς και εθελουσίως πλησίον του Τάγματος και κατέβαλε φιλοτίμους προσπαθείας εις ότι αφορά την ηθικήν συμπαράστασίν του εις το δύσκολον έργον των μαχομένων συναδέλφων του. Επροτάθη υπό του Τάγματος δια το Αμερικανικόν Μετάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων και δια Πολεμικόν Σταυρόν Γ’ τάξεως δια τας πολεμικάς υπηρεσίας, ας παρέσχεν εις το μαχόμενον Τάγμα1.
Συμπέρασμα: Ο Αξ/κός ούτος απέδειξε σταθερώς ότι έχει αρτίαν και υπέροχον δικαστικήν συνείδησιν. Απόλυτον κατανόησιν των αναγκών και προβλημάτων μιας μαχομένης μονάδος. Είναι νομιμόφρων και εξαιρετικός συμπαραστάτης της Διοικήσεως. Αγαπά και πονάει τον Στρατόν μας δια τον οποίον αναπτύσσει συνεχώς ευρείαν δημιουργικήν δράσιν. Αποτελεί ελπίδα δια το μέλλον.
G.A.P.O. 5800 τη 10-7-53»


(Συνεχίζεται...)
1 Ποτέ δεν μου χορηγήθηκε. Υποψιάζομαι ότι αντέδρασε η διεύθυνση δικαστικού του Γ.Ε.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου