Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

58. Αρχίζουν οι ποινές...


Πρόεδρος στο Στρατοδικείο και Διευθυντής Δικαστικού στο Α΄Σ.Σ. ήταν ο αντισυνταγματάρχης Τσ. Μιχαήλ, που όλη μέρα ασχολιόταν με ένα τσιμπιδάκι στο χέρι σαν αυτό που χρησιμοποιούν οι γυναίκες για τα φρύδια τους, με τη συλλογή γραμματοσήμων του, την ιστορία του καθενός από αυτά και των παραστάσεων που είχαν πάνω τους. Βασιλικός επίτροπος ήταν ο ταγματάρχης Μπ. Νικόλαος που με το τσιγάρο στο χέρι και τριζάτα παπούτσια περιφέρονταν σαν κορδωμένος πετεινός στο διάδρομο. Στις προτάσεις του προς το Δικαστικό Συμβούλιο αναφέρονταν πάντα στις έγγραφες προτάσεις των εισηγητών κι’ αυτές τις έγραφε, τις πιο πολλές φορές, ο γραμματέας του. Δεύτερος εισηγητής για τη νόμιμη συγκρότηση του Δικαστικού Συμβουλίου δεν θυμάμαι ποιος ήταν. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ο διευθυντής Δικαστικού του Γ.Ε.Σ. ταξίαρχος Πολ. μου έστειλε δέκα αντίτυπα του Σ.Π.Κ. και συναφών διατάξεων προς διάθεση. Είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι το υλικό του Σ.Π.Κ. αυτού το είχε συγκεντρώσει ένας στρατιωτικός δικαστικός σύμβουλος της Αεροπορίας κι’ αυτός το οικειοποιήθηκε και το εξέδωσε με το δικό του όνομα. Από τα δέκα αντίτυπα που μου έστειλε ένα κράτησα εγώ και επτά διέθεσα σε συναδέλφους εκτός Στρατοδικείου. Έτσι έμειναν δύο αδιάθετα που αν έπαιρνε ο Πρόεδρος ή ο Επίτροπος ή ο δεύτερος Εισηγητής δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Έτσι του έστειλα το αντίτιμο των οκτώ κωδίκων και με επιστολή μου τον πληροφορούσα ότι δεν μπόρεσα να διαθέσω τα δύο αντίτυπα και τον ρωτούσα τι να τα κάνω, να του τα στείλω πίσω ή να τα παραδώσω σε κάποιο δικό του πρόσωπο. Μόλις πήρε τα χρήματα με πήρε στο τηλέφωνο, με επέπληξε για την «ανικανότητά» μου κατηγορώντας με συγχρόνως ότι δεν διέθεσα τα δύο αντίτυπα με σκοπό να οικειοποιηθώ το αντίτιμό τους σε κατάλληλο χρόνο. Ύστερα από τη συμπεριφορά του αυτή τα επέστρεψα με το ταχυδρομείο. Ήταν η πρώτη σύγκρουσή μου με ανώτατο αξιωματικό της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
Στις υποθέσεις που παρέλαβα ήταν κι’ ενός λοχία της ταχυδρομικής υπηρεσίας του στρατού, ο οποίος άνοιγε τεχνηέντως επιστολές των στρατιωτών που προέρχονταν από το εξωτερικό π.χ. ΗΠΑ, Καναδά κ.λπ. και αφαιρούσε τα μικροποσά που είχαν μέσα, 10 και 20 δολαρίων. Είχε απολυθεί από τις τάξεις του Στρατού και κατοικούσε σε ένα χωριό κοντά στη Λάρισα. Οι μάρτυρες είχαν κι’ αυτοί απολυθεί και κατοικούσαν στην περιφέρεια του Στρατοδικείου Λαρίσης. Υπήρχε στο Σ.Π.Κ. διάταξη που καθόριζε ότι εάν ο κατηγορούμενος απελύθη των τάξεων του στρατού και κατοικεί σε περιφέρεια εκτός του Στρατοδικείου ο Υ.ΕΘ.Α. μπορεί να καταστήσει αρμόδιο το Στρατοδικείο της κατοικίας του, αυτό δε επιβάλλεται και στην περίπτωση που και οι μάρτυρες κατοικούν πιο κοντά στο νέο στρατοδικείο. 
Η διάταξη αυτή ήταν σοφή για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία κατηγορουμένου και μαρτύρων, όταν μάλιστα αυτοί βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, χώρια το πρόβλημα της επαναπροσαρμογής τους στην ίδια, προ της στρατεύσεώς τους, εργασία ή άλλη. Τα στοιχεία αυτά προέκυπταν από τη δικογραφία. Έτσι, με γνώμονα το εμφανέστατο πνεύμα του νόμου, υπέβαλα αιτιολογημένη πρότασή μου στον Βασ.Επίτροπο για αλλαγή αρμοδιότητος, αυτός όμως, προφανώς ύστερα από συνεννόησή του με τον Πρόεδρο μου επέστρεψε τη δικογραφία με εντολή να συνεχίσω την ανάκριση που σήμαινε κλήση κατηγορουμένου και μαρτύρων από την περιφέρεια Λαρίσης στην Κοζάνη, παραμονή τους στην Κοζάνη και αναχώρηση για τα χωριά τους την επομένη, δηλαδή τρεις μέρες μακριά από τις εργασίες τους. Η αποζημίωση που θα δίνονταν στον καθένα έφτανε μόνο για ένα φτωχό γεύμα τους. Ξαναϋπέβαλα τη δικογραφία με την ίδια πρότασή μου τονίζοντας ιδιαίτερα ότι από τη στιγμή που υπεβλήθη πρόταση αναρμοδιότητος, αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Υ.ΕΘ.Α. και όχι αυτός ο οποίος αν διαφωνεί με την πρόταση αναρμοδιότητος οφείλει να διατυπώσει εγγράφως και αιτιολογημένως την πρότασή του προς τον τελικό κριτή δηλαδή τον Υ.ΕΘ.Α. Έτσι αναγκάστηκε να υποβάλλει τη δικογραφία μέσω της Διευθύνσεως Δικαστικού του Σ.Σ. (Τσ.), κι’ αυτή στη Διεύθυνση Δικαστικού του Γ.Ε.Σ. (δηλ.στον Πολ.) η οποία και ήταν αρμόδια να εισηγηθεί στον Υ.ΕΘ.Α. για την άσκηση του δικαιώματός του. Κάποιος πόντιος κατηγορούμενος μου είχε πεί ότι «το ψωμίν όπως φουρνίσιατο εβγών», δηλαδή το ψωμί όπως το φουρνίσεις έτσι θα βγεί, που σημαίνει φραντζόλα αν φουρνίσεις φραντζόλα θα βγεί. 
Για την καθ’ όλα νόμιμη ενέργειά μου αυτή ο Τσ. μου επέβαλε πειθαρχική ποινή κρατήσεως 6 ημερών. Θεωρώντας άδικη και καταχρηστική την ποινή αυτή υπέβαλα αναφορά παραπόνων η οποία υποβλήθηκε με δική του αναφορά στην οποία και συμπλήρωσε νέες απόψεις του στο διοικητή του Α΄Σ.Σ. αντιστράτηγο Β., τον διαρκώς χαρτοπαίζοντα, ο οποίος αντί να με καλέσει και να ακούσει και τις δικές μου απόψεις ή τουλάχιστον να δεί ποιος είναι ο τόσο «απείθαρχος» λοχαγός δικαστικός σύμβουλος, όπως θα έκανε κάθε νουνεχής στρατηγός, αύξησε την ποινή αυτή σε φυλάκιση 15 ημερών με αιτιολογικό «διότι εις αναφοράν παραπόνων του δια την επιβληθείσαν την 12/7/63 ποινήν διετύπωσεν όλως αβασανίστως κατά του προϊσταμένου του Προέδρου Δ.Σ.Κοζάνης, υπονοίας περί δυσαρεκείας και δυσμενούς προκαταλήψεως», χωρίς να αναφέρει ποιες ήταν οι υπόνοιες αυτές για δυσαρέσκεια και προκατάληψη. Η ποινή του προέδρου των 6 ημερών κρατήσεως και η επ’ αυτής αναφορά παραπόνων μου αναφέρονταν στα καθαρώς δικαστικά μου καθήκοντα και εκ τούτου και τον κανονισμό λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, έπρεπε να υποβληθούν στον Βασ. Επίτροπο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για να αποφανθεί εάν συντρέχει περίπτωση παραπομπής μου ή όχι στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους δικαστικούς συμβούλους. Δεν το τόλμησε αυτό, διότι θα απεκαλύπτετο η γυμνότητά του και ακολούθησε την παραπάνω διαδικασία διότι με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Στρατοδικείου επηρέαζε το στρατηγό Διοικητή του Α΄Σ.Σ. 
Δεν υπέβαλα αναφορά παραπόνων κατά της ποινής του Σωματάρχη, διότι θα διευρύνετο ο κύκλος των αντιδικιών μου προς τους οποίους δεν είχα ως λοχαγός την δύναμη και την υπομονή να αντιπαλέψω. Έτσι λοιπόν με εισήγηση του Πολ. εκδόθηκε απόφαση του Υ.ΕΘ.Α. να συνεχίσω την ανάκριση με ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτής στον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Ιωάν.Σ. να τη λάβει υπ’ όψιν του κατά την επικείμενη ετήσια επιθεώρηση του Στρατοδικείου. 
Ήταν η δεύτερη σύγκρουσή μου με τους αμέσως προϊσταμένους μου. Λίγους μήνες αργότερα νέα σύγκρουση με τους ίδιους.


Συνεχίζεται... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου