Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

60. Εγγραφές - Κρίσεις...


Για κάθε αξιωματικό που εντάσσεται σε οποιοδήποτε όπλο, σώμα ή υπηρεσία του Στρατού από την πρώτη στιγμή κιόλας, δηλαδή από τον πρώτο του διοικητή, συντάσσονταν τότε –για σήμερα δεν ξέρω, διότι από την αποστρατεία μου τον Οκτώβριο του 1981 μέχρι σήμερα που χαράσσονται οι γραμμές αυτές, Νοέμβριος 2002, πέρασαν 21 χρόνια και πολλά άλλαξαν στο Στρατό- ατομικό βιβλιάριο με τα στοιχεία του κι’ από μια σειρά ερωτήσεων σε μερικές από τις οποίες απαντούσε ο διοικητής με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ και σε άλλες βαθμολογούσε με γράμματα του αλφαβήτου Α-Β-Γ-Δ-Ε με άριστα το Α. Αντίγραφο των εγγραφών στέλνονταν με απόρρητη αναφορά του στο Γ.Ε.Σ. το δε βιβλιάριό του τον ακολουθούσε από διοικητή σε διοικητή μέχρι το τέλος της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας.
Οι εγγραφές του διοικητού γίνονταν κατ’ έτος και ήσαν απόρρητες, δηλαδή ο αξιωματικός δια τον οποίο εγγράφονταν δεν ελάμβανε ποτέ γνώση αυτών. Έτσι όποιες απαντήσεις έδινε και όποιους βαθμούς κι’ αν έβαζε, εκτός του ότι τον ακολουθούσαν και επηρέαζαν το νέο διοικητή και τα συμβούλια κρίσεως προαγωγών. 
Με την κατάταξή μου λοιπόν στο Σώμα της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης ως λοχαγού δικαστικού συμβούλου, ο πρώτος προϊστάμενός μου Τσ. Μιχ. άνοιξε το νέο ατομικό μου βιβλιάριο, ενώ το παλιό που αφορούσε την υπηρεσία μου και τις επιδόσεις μου στην Υπηρεσία Γραμματέων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης τέθηκε στο αρχείο οριστικά. Σ’ αυτό λοιπόν με βαθμολόγησε σε όλα τα ερωτήματα με «Γ» , στα ερωτήματα «διόρθωσης επιδεικνυομένων ελαττωμάτων» και στο «πειθαρχεί εις τους ανωτέρους του» με ΟΧΙ και στο ερώτημα «είναι φιλοκατήγορος» με ΝΑΙ, χωρίς να αιτιολογεί τις όποιες ευμενείς ή δυσμενείς βαθμολογίες του, ως μη επιβαλλόμενες από το νόμο. 
Φαίνεται ότι είχε τύψεις συνειδήσεως για την άδικη βαθμολογία μου, γι’ αυτό και όταν έγινε για δεύτερη φορά προϊστάμενός μου στα Γιάννενα από τον Οκτώβριο του 1969 μέχρι τον Ιούλιο του 1970 αναθεώρησε την κρίση του και, προς τιμήν του, αναβαθμολόγησε τους δυσμενείς του για μένα χαρακτηρισμούς επί το ευμενέστερον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρόσθεσε και ευμενή σχόλια με την επωδό ότι επιθυμεί να με έχει ως επιτελή βαθμολογώντας με για εραιτέρω εξέλιξη με Β και με 9. 
Στην πλατεία της Κοζάνης
Τον ίδιο χρόνο που έγινα Δικαστικός Σύμβουλος, ιδρύθηκε στην Κοζάνη ημερήσια τεχνική, νομίζω, Σχολή με διευθυντή ένα φιλόλογο του Ιστορικού τμήματος που υπηρέτησε στην ΕΣΑ και «εθνικόφρονα», τον Παπ. Χαράλαμπο, από κάποιο χωριό της Κοζάνης. Μεταξύ των διδασκομένων σ’ αυτή μαθημάτων ήταν και η Πολιτική Αγωγή που στην ύλη της περιλάμβανε συνταγματικές υποχρεώσεις του Κράτους και του πολίτη, διοικητικό δίκαιο, διάκριση εξουσιών κ.λπ. 
Υπέβαλα λοιπόν κι’ εγώ αίτηση για να διδάξω το μάθημα αυτό με ωριαία αντιμισθία, όπως άλλοι αξιωματικοί για τεχνικά μαθήματα, εγκριθείσης δε αυτής, άρχισα να διδάσκω μία ή δύο ώρες τη βδομάδα. 


Συνεχίζεται... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου