Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

82. Θεοφιλογιαννάκος - Τζάλας

     Είχαν διατεθεί στην ΑΣΔΕΝ πιστώσεις πολλών εκατομμυρίων, για εκτέλεση οχυρωματικών έργων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και είχε γίνει και η κατανομή τους. 

     Τυχαία είδα σε γραφείο μαχίμου συναδέλφου μου τη διαταγή κατανομής των κονδυλίων και διαπίστωσα τη μνημόνευση σ' αυτή δύο νόμων αλληλοσυγκρουομένων. Ο ένας διασφάλιζε απόλυτα το απόρρητο των οχυρωματικών έργων και ο άλλος όριζε ότι πάσα διαφορά της υπηρεσίας με τον ανάδοχο του έργου λύεται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Επειδή είχα ασχοληθεί με τη δεύτερη αυτή περίπτωση για έργο στο εσωτερικό της χώρας, και συγκεκριμένα για τα αίτια κατάρρευσης τσιμεντένιων υποστέγων τανκ στο Πολύκαστρο - Κιλκίς, ήξερα τι σημαίνει διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και τι σημαίνει αντιδικία του Δημοσίου με εργολήπτες τους οποίους θεωρούσα απατεώνες και αδίστακτους στη διεκδίκηση αδίκων πολλές φορές απαιτήσεων. Οι διαταγές κατανομής των πιστώσεων είχαν ήδη σταλεί στις Μονάδες πριν από εβδομάδα περίπου. 
     Πήγα αμέσως στο γραφείο, πήρα τα κείμενα των νόμων αυτών και ζήτησα να δω αμέσως τον Β. που με δέχθηκε αμέσως εις δυσφορίαν των αναμενόντων προς υπογραφήν επιτελών του. Όταν του εξήγησα τι σημαίνει ο κάθε νόμος στους οποίους παρέπεμπε η επίλυση των διαφορών κατακοκκίνησε, δείγμα του εκνευρισμού του που δεν εκδηλωνόταν όμως. Κάλεσε αμέσως τους αρμόδιους εισηγητές που είχαν μονογράψει το σχέδιο της διαταγής για το "καλώς έχειν" και ρώτησε, μπροστά μου, στον καθένα τι σημαίνουν οι νόμοι στους οποίους παραπέμπει η διαταγή για την επίλυση των διαφορών μεταξύ υπηρεσίας και εργολάβου κατασκυαστού του έργου. Όλοι σιωπούσαν οπότε κλήθηκα εγώ να τους ερμηνεύσω. Έμειναν άφωνοι από τη γκάφα τους. Αμέσως ανακλήθηκε η διαταγή κι εκδόθηκε νέα που εξασφάλιζε απόλυτα το απόρρητο των κατασκευασθησομένων έργων οχυρώσεως. 
     Από τότε δεν έφευγε διαταγή του, που αφορούσε θέματα προσωπικού και οικονομικών χωρίς και τη δική μου μονογραφή και δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Β. συντάσσονταν με τη δική μου γνώμη. Σε άλλα θέματα γνωμοδοτήσεων διετύπωνα πάντοτε δύο ή τρεις λύσεις με ιδιαίτερη επισήμανση τις συνέπειες της κάθε μιας από αυτές και στο τέλος διετύπωνα την κατά τη γνώμη μου ορθή λύση προς την οποία και συντάσσονταν. 
      Μια φορά διεφώνησε και δημιουργήθηκαν ένα σωρό θέματα κι αυτή η φορά ήταν η εξής: Με διαταγή του Αβέρωφ, οι τέως αξιωματικοί της ΕΣΑ των Παπαδόπουλου-Ιωαννίδη, παρά τις έγγραφες αιτήσεις των προς τον Αβέρωφ ότι θέλουν να μεταχθούν στον Κορυδαλό όπου εκρατούντο οι Παπαδόπουλος και Σια τους οποίους αποκαλούσαν φυσικούς των αρχηγούς, και παρά το γεγονός ότι είχαν αποταχθεί οριστικά από το Στρατό, εκρατούντο στις στρατιωτικές φυλακές Μπογιατίου. Το γιατί αρνιόταν ο Αβέρωφ τη μεταγωγή τους στον Κορυδαλό δεν έμαθα ποτέ παρά την επιμονή μου να κάμψωμε την άρνησή του παρουσιαζόμενοι σ' αυτόν κι εκθέτοντας τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Αυτό είχε σαν συνέπεια τα πειθαρχεία του ΚΕΒΟΠ, του ΚΕΔ, του ΚΕΤΘ και άλλων μικρότερων μονάδων να μετατραπούν σε στρατιωτικές φυλακές και οι στρατιωτικές ανακριτικές και δικαστικές αρχές να μη γνωρίζουν που κρατούνται οι υπ' αυτών προφυλακιζόμενοι, καταδικαζόμενοι ή αθωούμενοι στρατιωτικοί. Πέραν αυτού εδημιουργείτο πρόβλημα μεταγωγής τους στο ακροατήριο από την ΕΣΑ ή Τμήμα μεταγωγών, διότι πήγαιναν π.χ. στο ΚΕΒΟΠ να παραλάβουν τον κρατούμενο κι αυτός ελλείψει χώρου είχε μεταφερθεί στο πειθαρχείο του ΚΕΤΘ που το στρατόπεδό του βρισκόταν στην Αυλώνα. Επειδή τα πειθαρχεία δεν διέθεταν χώρους αυλισμού οι κρατούμενοι έσπαζαν πόρτες και παράθυρα και οι μονάδες για να αποτρέψουν την απόδρασή τους διέθεταν φρουρά εις βάρος της εκπαίδευσής τους. Πιο έντονο ήταν το πρόβλημα των αθωουμένων από το Στρατοδικείο ή των προσωρινώς ελεύθερων κρινομένων, των οποίων η έξοδος από τις φυλακές (πειθαρχεία) καθυστερούσε δύο ή τρεις ημέρες τουλάχιστον, με κίνδυνο να κατηγορηθούν αξιωματικοί για παράνομη κατακράτηση. 
     Όλα αυτά έφταναν στα αυτιά του Β. του οποίου οι διαμαρτυρίες έφταναν στα αυτιά του Αβέρωφ που ισχυριζόταν ότι, όπως τον βεβαίωνε ο υπουργός Δικαιοσύνης Στεφανάκης, δεν υπήρχαν στον Κορυδαλό θέσεις. Και να σκεφθεί κανείς ότι οι καινούργιες στρατιωτικές φυλακές στην Αυλώνα που ήταν έτοιμες από καιρό έμεναν άδειες. Μπροστά στην κατάσταση αυτή ζήτησα την έγκριση του Β. να μου επιτρέψει να ενεργήσω εξ ονόματός του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν θα τον εκθέσω και μου την έδωσε. 
     Με τον διευθυντή φυλακών Κορυδαλού, είχα πρόσφατα μια συνεργασία παρουσία και με αρμόδιο της Γεν.Ασφαλείας για κάτι εκρήξεις βομβών στο κέντρο της Αθήνας. Πήγα λοιπόν τον βρήκα κι έμαθα ότι υπήρχαν θέσεις, άρα ο ισχυρισμός του Αβέρωφ ήταν ψεύτικος. Στη συνέχεια πήγα στο υπουργείο Δικαιοσύνης και ενημέρωσα τον προϊστάμενο όλων των φυλακών του Κράτους. Και οι δύο ανεγνώρισαν τα προβλήματα που εδημιουργούντο στη στρατιωτική υπηρεσία. Οι στρατιωτικές φυλακές εποπτεύονταν άμεσα από τον διατάσσοντα την ποινική δίωξη στο Στρατοδικείο Αθηνών και τέτοιος ήταν ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ δηλαδή ο Β. Έβγαλα λοιπόν μια διαταγή μεταγωγής τους, ορισμένη πρωϊνή ώρα μιας κάποιας ημέρας ως διατάσσων την ποινική δίωξη, την κοινοποίησα στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, στις φυλακές Κορυδαλού και Μπογιατίου, στο Τμήμα μεταγωγών, το οποίο ειδοποιήθηκε να έχει διπλάσιους άνδρες, πήρα μαζί μου και τον Βασ. Επίτροπο συνταγματάρχη Αθ. και την ορισμένη μέρα και ώρα βρεθήκαμε στις φυλακές Μπογιατίου με τη φρουρά, κάπου 30 άνδρες των τεθωρακισμένων διαλεγμένους υπό ανθυπολοχαγό να μας περιμένει συντεταγμένη. Μίλησα στη φρουρά σχετικά και ρώτησα τους άνδρες αν γνωρίζουν τους κρατούμενους και σε καταφατική τους απάντηση έστειλα τον Βασ. Επίτροπο μέσα στη φυλακή για να τους διαβάσει τη διαταγή μεταγωγής τους και να ετοιμαστούν σε μισή ώρα. Πράγματι μπήκε μέσα στη φυλακή και τους ανακοίνωσε τη διαταγή μεταγωγής τους. Αυτή τη φορά αρνήθηκαν κάθε μεταγωγή και ζήτησαν διαταγή του Αβέρωφ προσωπική. 
     Με τη "μοτορόλα" του τμήματος μεταγωγών επικοινώνησα απ' ευθείας με τον Αβέρωφ, τον ενημέρωσα σχετικά και μου είπε τι να γράφει η διαταγή του. Του υπαγόρευσα το εξής περίπου κείμενο: Προς διατάσσοντα την ποινικήν δίωξιν παρά τω Στρατοδικείω Αθηνών. Αμα λήψει κρατούμενοι εις Σ.Φ. Μπογιατίου μεταχθώσιν εις φυλακάς Κορυδαλού. Η διαταγή να φέρει την υπογραφή του και σφραγίδα. Του ανέφερα ότι σε 15 λεπτά θα βρίσκεται στο γραφείο του περιπολικό της Αμέσου Δράσεως για να μου μεταφέρει τη διαταγή του στο Μπογιάτι και πράγματι σε μισή ώρα αυτή βρισκόταν στα χέρια μου. Εντύπωση μου έκανε το γιατί δεν αντέδρασε ο Αβέρωφ. Έστειλα πάλι τον Βασ. Επίτροπο μέσα στη φυλακή να τους επιδείξει τη διαταγή του Αβέρωφ για τη μεταγωγή τους. Καί πάλι αρνήθηκαν να μεταχθούν. Μόνη λύση ήταν η δια βίας εγκλωβισμού των στο λεωφορείο της μεταγωγής η οποία έγινε ως εξής: Δύο άνδρες της Χωροφυλακής θα έμπαιναν μέσα στην κλούβα για να τραβήξουν μέσα σ' αυτήν τον τυχόν αντιστεκόμενο. Δύο επίσης θα ήταν στην πίσω πόρτα της κλούβας για να τον σπρώξουν μέσα και να ασφαλίσουν απ' έξω την πόρτα. Στη συνέχεια όρισα τέσσερις άνδρες της φρουράς για κάθε ένα κρατούμενο που ήταν έξι δηλαδή είκοσι τέσσερις άνδρες. Πήρα τα ονόματα των ανδρών της κάθε ομάδας και όρισα ποιον θα μεταφέρει σηκωτό η κάθε μια απ' αυτές. Όρισα και αναπληρωτές κάθε ομάδας. Με το άνοιγμα της πόρτας των φυλακών, όρμησαν οι ομάδες μέσα και τους ακινητοποίησαν. 
     Οι κρατούμενοι απευθυνόμενοι στους στρατιώτες τους έλεγαν "δεν ντρέπεστε να φέρεστε έτσι στους αξιωματικούς σας" κι άλλες παρόμοιες φράσεις για να κάμψουν την αντίστασή τους. Ευτυχώς δεν κάμφθηκαν οι στρατιώτες και πρώτος κλείστηκε στην κλούβα ο Θεοφιλογιαννάκος εκστομίζοντας απειλές εις βάρος μου αποκαλώντας με "επίορκο". Βλέποντας οι υπόλοιποι ότι παρά τις απειλές του κλείστηκε ο Θεοφιλογιαννάκος, που φαίνονταν ότι επηρέαζε τους υπόλοιπους, ελάττωσαν τις αντιδράσεις τους προς τους στρατιώτες και ένας-ένας μπήκαν με χαλαρή την αντίστασή τους στην κλούβα. 
Ο Θεοφιλογιαννάκος μαινόμενος κατά τη διάρκεια της δίκης του

     Όταν ήρθε η σειρά του Τζάλα, ζήτησε να μη τον πειράξουν γιατί θα ακολουθήσει ήρεμα. Οι ορισθέντες γι' αυτόν άνδρες με κοίταξαν ερωτηματικά. Τους ένευσα το "εντάξει" και πράγματι μπήκε στην κλούβα. Χάρηκα την αξιοπρέπεια και την περηφάνειά του. Έτσι η κλούβα έφυγε για τον Κορυδαλό με τον Θεοφιλογιαννάκο να με απειλεί. Το απόγευμα προσκόμισα στον Β. διαταγή που καθόριζε την εντός 24ώρου εγκατάσταση του μόνιμου προσωπικού στο κτίριο των καινούργιων φυλακών Αυλώνος και την ΕΣΑ να μεταγάγει εντός του επομένου 24ώρου όλους τους δικαστικώς κρατουμένους από τα πειθαρχεία των μονάδων στις φυλακές Αυλώνος. 
     Η υπογραφείσα αμέσως διαταγή έφυγε κι εκτελέστηκε πολύ γρήγορα παρά τα διάφορα επί μέρους προβλήματα. Οι μονάδες που είχαν τα πειθαρχεία ανάσαναν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου